Spørsmål og svar

ZOBRIMMUN™ er et kosttilskudd basert på Cistus Incanus.

Cistus Incanus innholder polyfenoler som bidrar til å styrke kroppens immunforvar.

ZOBRIMMUN ™ er vitenskapelig utviklet i Norge og produsert i Tyskland.

Zobrimmun bidrar til å opprettholde et normalt fungerende immunsystem.

Ta en kapsel om morgen og en kapsel om kvelden, sammen med mat. Svelg med vann. Skal ikke tygges. Ikke overskrid anbefalt døgndose.

ZOBRIMMUN ™ har ingen kjente bivirkninger. Hvis du skulle oppleve noen bivirkninger, slutt å ta ZOBRIMMUNTM og oppsøk lege umiddelbart.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker medisiner, nylig har brukt eller planlegger å bruke legemidler.

Oppbevares under 25oC, på et tørt sted, utilgjengelig for barn.