Denne avtalen skal styres av og konstrueres utelukkende i samsvar med lovene i Norge.

Selger er Zobrius Pharma AS, Tollbugata 49, 3044 Drammen.

Tlf. kundeservice 917 65 111 (man – fre kl 10-16).
Organisasjonsnummer Foretaksregisteret: 914330009 MVA.
Webside: www.zobriuspharma.no
E-mail: ordre@zobrius.com.

Du må være minst 18 år for å kunne inngå abonnement på www.zobrimmun.no

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registret i vårt bestillingssystem.

Ved bestilling av Zobrimmun-abonnement får du pakke tilsendt hver måned. Esken inneholder et forbruk på 30 dager (to kapsler per dag).
Du får en ordrebekreftelse på e-post. Vi samarbeider med Klarna mht. betaling og eventuell kreditt.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal og spesielle tilbud og fremkommer på e-postkvitteringen. En eventuell prisendring vil være i takt med normal prisutvikling i markedet.

Tillegg for frakt og ekspedisjon er kr. 49,- per forsendelse. Dette fremkommer på e-postkvitteringen og er spesifisert.

Leveranse

Varene sendes med PostNord og iht. PostNords standard leveringsbetingelser. Vi pakker og leverer varene til PostNord i løpet av 1-2 virkedager. Det tar normalt 2-5 virkedager før du får varene levert, alt etter hvor i landet du bor*. Skulle en utsolgtsituasjon forekomme, vil dette kommuniseres tydelig på vår hjemmeside. *OBS! Vi gjør oppmerksom på at PostNord per i dag klarer å opprettholde tilnærmet normal drift på tross av Covid-19, men at mindre forsinkelser av forsendelser kan forekomme.

Bindingstid

Vi har ingen bindingstid eller krav til minstekjøp. Du kan når som helst si opp abonnementet ved å sende en e-post til ordre@zobrius.com. Oppsigelse av abonnementet gjelder fra og med neste forsendelse. Oppsigelse må meldes senest 14 dager før neste ordinære forsendelse. Sies abonnementet opp senere enn dette og etter at varen er sendt fra oss, forplikter du deg til å motta og betale for denne leveringen. Informasjon om neste forsendelse og seneste dato for endring finner du på epost.

Opplysninger i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Nyhetsbrev

Som abonnent på Zobrimmun vil du motta nyhetsbrev per e-post (ref markedsføringsloven § 15 tredje ledd, behandlings-grunnlag artikkel 6 nr. 1 bokstav f.). Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev ved å benytte deg av avmeldingslenken som er i nyhetsbrevet.

Angrerett

ht angrerettloven er det 14 dagers ubetinget returrett på abonnementets første leveranse. Angrerettskjema er vedlagt i pakken. Produktet i de neste leveransene du mottar er identisk med produktet i den første og det er derfor ikke returrett på de varene du mottar etter første levering.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Angreretten gjelder ikke dersom forsegling er brutt da dette er varer som forringes eller går ut på dato.
Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering. Dersom du vil benytte deg av angreretten eller har spørsmål i den forbindelse, bes du ta kontakt med kundeservice. Varene skal returneres innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Merk at ved benyttelse av angreretten må du selv bære returkostnaden. Husk å la ordrebekreftelse følge med pakken tilbake til oss slik at vi får koblet returen opp mot abonnementet ditt. Tilbakebetaling ved bruk av angreretten skal skje innen 14 dager dersom faktura som følger leveransen allerede er betalt.

Reklamasjon

Du har full reklamasjonsrett etter gjeldende lover. Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må du kontakte kundeservice innen rimelig tid og maks 2 måneder etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Tilbakebetaling ved reklamasjon skje innen 14 dager. Vi refunderer fraktkostnader som er påløpt i forbindelse med en godkjent reklamasjon.

Personvern

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Vår personvernerklæring finner du her: her må vi sette inn Zobrius sin personvernerklæring

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forliksrådet, i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Du kan også bringe tvister inn for Forbrukertvistutvalget og Forbrukerrådet. Foretaket følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.