Spørsmål og svar

Zobrimmun® er et kosttilskudd med unik formulering av Cistus Incanus, vitamin D3, vitamin C og sink bidrar til et normalt fungerende immunsystem. En boks Zobrimmun inneholder 60 kapsler tilsvarende 1 måneds forbruk.

Zobrimmun® er utviklet i Norge og produsert i Tyskland.

Zobrimmun® bidrar til et normalt fungerende immunsystem.

anbefalt døgndose: Ta en kapsel om morgen og en kapsel om kvelden, sammen med mat. Svelg med vann. Skal ikke tygges. Ikke overskrid anbefalt døgndose.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker medisiner, nylig har brukt eller planlegger å bruke legemidler.

Oppbevares under 25oC, på et tørt sted, utilgjengelig for barn.